Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

Analýzy

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je příjemcem dotace projektu „Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce v Praze v rámci Cíle 3“ programu Iniciativy Společenství EQUAL. K řešení projektu je vytvořen tým partnerů, kteří participují na úkolech jednotlivých etap schváleného projektu. V této publikaci jsou zařazeny výstupy analytické části projektu tak, jak byly jednotlivými partnery vypracovány.

V první části je uvedena rozsáhlá analýza podmínek zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v komunitárním právu EU a přehled legislativní úpravy téhož procesu v České republice. Součástí této analýzy je i náhled do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. Analýzu vypracoval tým expertů partnera č. 3, výzkumného centra integrace osob se zdravotním postižením v Olomouci.

Následující analýza monitoruje podmínky „Realizace principu rovných příležitostí pro zdravotně postižené – včetně analýzy rovných příležitostí ZP mužů a žen“. Důraz je opět kladen na monitoring platné právní úpravy, přičemž analýza obsahuje i návrhy lege merenda, které by mohly přispět k odstranění kritických míst společenské podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí analýzy je i podrobný přehled statistických údajů vážících se k zaměstnanosti této skupiny osob – ve vztahu k realizaci principu rovných příležitostí. Analýzu vypracoval příjemce dotace – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

V další analýze autorů reprezentujících partnera č. 10, Svaz českých a moravských výrobních družstev, je předložena závěrečná zpráva rozsáhlého šetření, jehož respondenty se stali stávající i potenciální zaměstnavatelé občanů se zdravotním postižením v Praze. Součástí této analýzy jsou i dotazníky obsahující odpovědi obou skupin respondentů a zejména názory analytického týmu, které vycházejí z podrobné znalosti situace při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením (zejména specializovaných zaměstnavatelů) na trhu práce v Praze.

V poslední části jsou zařazeny dvě rámcové zprávy, které vypracoval kolektiv autorů partnera č. 4, Jedličkova ústavu a škol v Praze. V nich je podán nástin situace při hledání překážek, které na trhu práce v Praze pro osoby se zdravotním postižením existují, a také možnosti obsahového a institucionálního zajištění poradenství v této oblasti. Soubor analýz předložených v této publikaci pak má za cíl nejen splnit úkoly vyplývající z analytické části výše uvedeného projektu, ale zejména přinést zájemcům soubor informací, které vystihnou povahu a příčiny problémů, které při zaměstnávání občanů se zdravotním postižením existují. A to jak v Praze, tak, alespoň v některých případech (např. legislativa), v rámci celé České republiky.

 
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.