Práce pro zdravotně postižené

Logo Práce pro ZP

 

Kontakt

Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 708 564 78

 

Mapa stránek

O nás

Aktuální projekty

Ukončené projekty

Činnost v regionech

Dokumenty a odkazy

Poradenství

Aktuality

Podpořte nás

Kde nás najdete

Kontakty na pracovníky NRZP ČR

Duševní postižení

Osoby s duševním postižením
Vnitřní diferenciace z hlediska zaměstnávání:
 • Schizofrenie
 • Neurotické poruchy
 • Poruchy nálad (deprese)
Obecná charakteristika v souvislosti se zaměstnáváním

U osob s duševním postižením je třeba zdůraznit skutečnost, že jejich intelektové schopnosti jsou stejné jako u ostatní populace. Studie prezentované Národní aliancí pro duševně nemocné shrnují, že v jejich produktivitě práce v porovnání s ostatními zaměstnanci nejsou rozdíly.
Při zaměstnávání těchto osob by mělo být v první řadě pamatováno na soulad mezi potřebami a možnostmi pracovníka a pracovními podmínkami, ve kterých se nachází.
Důležitou institucí nabízející nejrůznější formy podpory takto nemocných lidí je FOKUS Praha o.s. Jedná se např. o různé formy terapií, odborné poradenství, odborné a zážitkové kurzy a semináře zaměřené na rekvalifikaci nebo doplnění vzdělání.
Chráněné zaměstnání umožňuje nácvik pracovních a sociálních dovedností klientů, institut přechodného zaměstnávání poskytuje klientům trénink pracovních a sociálních dovedností v nechráněném prostředí (např. v kavárnách, bistrech).
U duševně nemocných je uplatňována i forma podporovaného zaměstnání. Novým pojmem v oblasti pracovního uplatnění je zde sociální firma, která představuje model klasické firmy poskytující uplatnění duševně nemocným na volném trhu práce. Uplatněním duševně nemocných se zabývá i další řada občanských sdružení a organizací.

Vytipované pozice:

Chráněné zaměstnávání
Chráněné zaměstnání umožňuje nácvik pracovních a sociálních dovedností klientů, institut přechodného zaměstnávání poskytuje klientům trénink pracovních a sociálních dovedností v nechráněném prostředí (např. v kavárnách, bistrech).

Pracovníci v Kavárně na půl cesty – provozovatel sdružení Green Doors, zaměřeno hlavně na mladé lidi s duševním onemocněním. V Praze jsou v provozu dvě kavárny a jedna restaurace.

Chráněné dílny (FOKUS Praha)

 • vitráže,
 • výroba šperků,
 • výroba drobných dárkových předmětů,
 • šicí dílna,
 • výtvarná dílna,
 • práce na zahradě,
 • truhlářská dílna,
 • bistro – příprava jednoduchých jídel a občerstvení.
 
     

 

© 2011 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. | Blind friendly!

Mapa stránek | Sitemap

IT Profi s.r.o. správa portálu.